realizacje

Na przestrzeni ostatnich 3 lat zostały zrealizowane projekty:

Projekt wykonawczy linii kablowej nN wraz ze złączami zasilająco-pomiarowymi dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych, jednorodzinych w zabudowie szeregowej Wrocław, ul. Łukowska


Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kolidującego odcinka linii napowietrznej 15 kV na linię kablową Nargadowice – Gądki „REZYDENCJA KONINKO” - osiedle mieszkaniowe


Projekt budowlany zasilania, wewnętrznych instalacji elektrycznych w zadaniu inwestycyjnym „Rezydencja Koninko – Osiedle mieszkaniowe nr ewid. Działek: 95-104, obręb Koninko, gmina Kórnik


Analiza możliwości modernizacji istniejącego sklepu pod kątem wymagań nowych standardów sklep Leroy Merlin, Wrocław, Al. Karkonoska 85


Projekt budowlany wewnętrznej linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej 20/0,4kV z generatorem i rozdzielnią SN/nn dla budynku handlowego z zapleczem magazynowym oraz parkingiem, ul. Czekoladowa Bielany Wrocławskie


Projekt wykonawczy stacji transformatorowej 20/0,4kV, rozdzielni Nn i SN, instalacji wewnętrzych i przeciwpożarowych oraz instalacji odgromowej dla budynku administracyjno biurowego – siedziba Izby Skarbowej we Wrocławiu wraz z parkingiem podziemnym, budynkiem gospodarczo-garażowym, elementami infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej


Projekt wykonawczy rozbudowy Centrum Handlowego w Zabrzu wraz z niezbędnymi instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą


Projekt wykonawczy zasilania, wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz zewnętrznego oświetlenia terenu dla budynku Politechniki Białostockiej, Białystok ul. Zwierzyniecka 14


Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, Stabłowice Wrocław


Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, Kiełczów


Projekt wykonawczy zasilania, zewnętrznych linii kablowych, zewnętrznego oświetlenia terenu, wewnętrznych instalacji elektrycznych, kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji niskoprądowych dla budynku biurowego Wrocław ul. Mydlana 2, teren Fabryki Samochodów Ciężarowych i Autobusów VOLVO


Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kolidujących odcinków linii kablowych SN wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej i agregatorni z rozdzielnią SN iNn, oświetleniem zewnętrznym, wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, instalacjami niskoprądowymi dla budynku biurowo-usługowego „Biurowiec Legnicka BUSINESS NAVIGATOR” Wrocław ul. Legnicka 60c, Obręb Popowice


Projekt budowlany przebudowy kolidującej linii napowietrznej 15kV oraz 0,4kV, rozbudowy istniejących linii oświetlenia ulicznego oraz zasilenia znaków aktywnych zestawem zasilania słonecznego w zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409”


Projekt wykonawczy przebudowy sieci Nn zasilającą odbiorców przy ul. Zatorze w Kietrzu wraz z oświetleniem ulicznym


oraz wiele mniejszych projektów wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłączy kablowych do budynków